Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 14:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 14:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Ceny za výkon technických kontrol motorových a ich prípojných vozidiel

Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu

Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu

Technické kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí ( ADR )

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT /CEMT ("S", "3")

Technické kontroly vozidiel opakované a zvláštne v čiastočnom rozsahu

Administratívne kontroly technického stavu

Súvisiace služby

platnosť od 01.07.2019

      
 

I.

Technické kontroly pravidelné, opakované* a zvláštne v plnom rozsahu

Cena s DPH 20%
 
 

1

Dvojkolesové motorové vozidlá -motocykle (L1, L3, L4), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2,L6)

24 €

 
 

2a

Motorové vozidlá (M1, N1), motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L5, L7)

37 €

 
 

2b

Motorové vozidlá (M1, N1) - LPG, CNG, HYBRID

40 €

 
 

3

Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1), ľahké prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou do 1,5 t (R1)

20 €

 
 

4a

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3), kolesové traktory nad 40 km/h (T5)

65 €

 
 

4b

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3) - pohon plyn

70 €

 
 

5

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2), traktorové prípojné R2, R3, R4

30 €

 
 

6

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O3, O4)

44 €

 
 

7

Kolesové traktory do 40 km/h (T1, T2, T3, T4)

55 €

 
     
   

* opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Hore

      
 

II.

Technické kontroly vozidiel opakované* a zvláštne v čiastočnom rozsahu

Cena s DPH 20%
 
 

1

Dvojkolesové motorové vozidlá -motocykle (L1, L3, L4), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2,L6)

10 €

 
 

2a

Motorové vozidlá (M1, N1), motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L5, L7)

14 €

 
 

2b

Motorové vozidlá (M1, N1) - LPG, CNG, HYBRID

14 €

 
  2c Vozidlá (M1,N1) po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK 24 €  
 

3

Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1), ľahké prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou do 1,5 t (R1)

10 €

 
 

4a

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3), kolesové traktory nad 40 km/h (T5)

24 €

 
 

4b

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy (M2, M3, N2, N3) - pohon plyn

24 €

 
 

5

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4), prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou nad 1,5 t (R2, R3, R4)

14 €

 
 

6

Kolesové traktory do 40 km/h (T1, T2, T3, T4)

24 €

 
     
Viac info: Prehľad kategórií vozidiel

Hore

      
 

III.

Technické kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí ( ADR )

Cena s DPH 20%
 
 

1

Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

145 €

 
 

2

Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

145 €

 
         
     
      
 

IV.

Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT /CEMT ("S", "3")

Cena s DPH 20%
 
 

1

Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)

110 €

 
 

2

Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)

70 €

 
         
     

Hore

      
 

V.

Technické kontroly vozidiel opakované* a zvláštne v čiastočnom rozsahu

Cena s DPH 20%
 
 

1

Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

20 €

 
 

2

Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

20 €

 
 

3

Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)
ECMT / CEMT

20 €

 
 

4

Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) ECMT / CEMT

20 €

 
         
     
      
 

VI.

Administratívne kontroly technického stavu

Cena s DPH 20%
 
 

1

Administratívna kontrola

9 €

 
     
      
 

VII.

Súvisiace služby

Cena s DPH 20%
 
 

1

Pridelenie kontrolnej nálepky o KTS

3,50 €

 
 

2

Vystavenie nového osvedčenia o KTS

2,50 €

 
 

3

Vystavenie opisu protokolu o KTS

4 €

 
 

4

Doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze

10 €

 
 

5

 Doplnenie technických údajov dovoz motocykel + príves O1

12 €

 
 

6

 Dováženie

30 €

 
         
     
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Hore


Ochrana osobných údajov                 © 2005 - 2019 D&L Design